Bài 25

đăng 22:17 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 05:47 14 thg 6, 2013 ]

 

或乘車  步行

Đại lộ thượng, nhân vãng lai;

hoặc thừa xa, hoặc bộ hành.

Dịch nghĩa:

Trên đường cái, người qua lại; Hoặc bằng xe, hoặc đi bộ.
Comments