Bài 17

đăng 19:14 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:50 13 thg 6, 2013 ]

tạc nhật

kim nhật

minh nhật

miên y

giáp y

đơn y

Dịch nghĩa:

tạc nhật: hôm qua; kim nhật: hôm nay; minh nhật: ngày mai; 
miên y: áo vải (bông); giáp y: áo kép (2 lớp); đơn y: áo đơn (1 lớp)
Comments