Bài 18

đăng 20:16 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:32 9 thg 12, 2013 ]

哥哥

弟弟

上學去

Ca ca

Đệ đệ

Thượng học khứ

Dịch nghĩa:

Anh trai và em trai đi đến trường.

Comments