Bài 20

đăng 20:24 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

池中

游來

游去

Trì trung ngư

du lai

du khứ

Dịch nghĩa: 

Cá trong hồ bơi đến, bơi đi (bới tới, bơi lui)
Comments