Bài 22

đăng 20:35 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:28 9 thg 12, 2013 ]

竹簾外  兩燕子

忽飛  忽飛去

Trúc liêm ngoại, lưỡng yến tử

Hốt phi lai, hốt phi khứ.

Dịch nghĩa:

Bên ngoài rèm trúc, hai con chim én chợt bay đến, chợt bay đi.
Comments