Bài 23

đăng 21:42 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

在家中  父母

  敬先生

Tại gia trung, hiếu phụ mẫu.

Nhập học hiệu, kính tiên sinh.

Dịch nghĩa:

Ở trong nhà hiếu với cha mẹ;vào trường học kính thầy giáo.
Comments