Bài 24

đăng 22:12 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:25 9 thg 12, 2013 ]

初晚 

窗前遠望  月在東方

Thiên sơ vãn, nguyệt quang minh;

Song tiền viễn vọng, nguyệt tại đông phương.

Dịch nghĩa:

Trời bắt đầu tối, ánh trăng sáng tỏ. Trước cửa sổ, trông ra xa: mặt trăng ở phương đông
Comments