Bài 26

đăng 20:29 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 20:30 7 thg 7, 2013 ]

  朶紅

弟弟 

Nguyệt quý hoa, đóa đóa hồng;

Tỉ hô đệ đệ, khoái lai khán hoa.

Dịch nghĩa: 

Hoa nở vào tháng cuối quí, đóa hoa màu hồng; 
Chị gọi em trai, nhanh đến xem hoa.
Comments