Bài 29

đăng 21:14 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

渴思飲 

 飢時食

Khát tư ẩm, cơ tư thực;

Khát thời ẩm trà, cơ thời thực phạn.

Dịch nghĩa:

Khát, nghĩ đến uống. Đói, nghĩ đến cơm. 
Lúc khát uống trà. Lúc đói ăn cơm
Comments