Bài 30

đăng 21:16 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:20 9 thg 12, 2013 ]

岸間 

橋上行人  橋下行

Lưỡng ngạn gian, giá bản kiều;

Kiều thượng hành nhân, kiều hạ hành thuyền.

Dịch nghĩa:

Giữa hai bờ sông có cầu ván bắt qua. 
Trên cầu người đi, dưới cầu thuyền đi.
Comments