Bài 31

đăng 21:21 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:19 9 thg 12, 2013 ]

  有鳥

小鳥一  樹間飛

Đình tiền thụ, hữu điểu sào;

Tiểu điểu nhất quần, thụ gian phi minh.

Dịch nghĩa:

Trên cây trước sân có tổ chim. 
Một đàn chim nhỏ vừa bay vừa kêu giữa chòm cây.
Comments