Bài 32

đăng 21:24 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:12 9 thg 12, 2013 ]

  馬八匹

Họa nhất bức, mã bát thất;

hoặc ngọa, hoặc lập, hoặc phủ, hoặc ngưỡng.

Dịch nghĩa:

Vẽ một bức tranh gồm tám con ngựa; 
hoặc nằm, hoặc đứng, hoặc cuối đầu xuống, hoặc ngẫn đầu lên.
Comments