Bài 33

đăng 21:29 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:15 9 thg 12, 2013 ]

姊呼妹  同遊戲

  踢毽

滾鐵環

Tỉ hô muội, đồng du hí.

Phách bì cầu, thích kiến tử,

cổn thiết hoàn.

Dịch nghĩa: 

Chị gái kêu em gái cùng đi dạo chơi; 
đánh cầu lông, đá cầu giấy, 
xoay vòng sắt.
Comments