Bài 34

đăng 21:40 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

  燈火

  取絨繩

學手

Tiểu thất trung, đăng hỏa minh.

mẫu giáo nữ, thủ nhung thằng,

học thủ công.

Dịch nghĩa:

Trong ngôi nhà nhỏ, (có) ngọn đèn sáng. 
Mẹ dạy con gái, dùng vải mịn và sợi học thủ công.
Comments