Bài 35

đăng 21:43 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

雄雞

 

日將中  喔喔啼

Viện trung hùng kê,

nhật tương xuất ác ác đề;

nhật tương trung ác ác đề.

Dịch nghĩa:

Con gà trống trong sân. 
mặt trời sắp mọc cất tiếng gáy, 
mặt trời sắp lặn cất tiếng gáy.
Comments