Bài 36

đăng 21:46 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:13 9 thg 12, 2013 ]

一小  河邊

前有 

上有布

Nhất tiểu chu, hà biên hành.

tiền hữu tưởng, hậu hữu đà.

thượng hữu bố phàm.

Dịch nghĩa:

Một chiếc thuyền nhỏ đi ven theo bờ sông. 
Phía trước có mái chèo nhỏ, phía sau có bánh lái, 
Phía trên có bườm vải.
Comments