Bài 37

đăng 21:50 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

 

魚一  步行

Hữu lão nhân,

đề trúc lam; nhập thị trung,

mãi ngư nhất vĩ; bộ hành hoàn gia.


Dịch nghĩa:

Có một ông già xách vỏ tre đi vào trong chợ. 
Mua một con cá, (rồi) đi bộ về nhà.
Comments