Bài 38

đăng 21:53 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

左右 

左五指  右五指

能取  作事

Tá hữu thủ cộng thập chỉ,

tả ngũ chỉ, hữu ngũ chỉ.

năng thủ vật, năng tác sự.


Dịch nghĩa:

Tay trái, tay phải gồm mười ngón. 
(Tay) trái năm ngón, (Tay) phải năm ngón. 
Tay có thể lấy đồ vật, có thể làm việc.

Comments