Bài 39

đăng 21:56 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:10 9 thg 12, 2013 ]

 

在口內  在兩

Nhân diện thượng

Hữu my, hữu mục, hữu tì, hữu khẩu

Thiệt tại khẩu nội, nhĩ tại lưỡng bàng


Dịch nghĩa:

Trên gương mặt
có lông mài, mắt, mũi và miệng. 
Lưỡi ở trong miệng, hai tai ở hai bên.
Comments