Bài 40

đăng 21:59 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 22:00 7 thg 7, 2013 ]

玻瓈缸  魚兩尾

小貓來  慾捕

我入室 

Pha lê cang trung, kim ngư lưỡng vĩ;

tiểu miêu lai, dục bộ ngư;

ngã nhập thất, miêu đào khứ.


Dịch nghĩa:

Trong chậu thủy tinh (có) một cặp cá vàng. 
Con mèo nhỏ đến, muốn bắt cá. 
Tôi vào nhà, mèo trốn đi.
Comments