Bài 44

đăng 23:22 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

小學生 

操場  同遊戲

  持長刀

我為  短槍

Tiểu học sinh thập dư nhân,

thao trường thượng, đồng du hí.

bỉ vi tướng, trì trường đao.

ngã vi binh, phụ đoản thương.


Dịch nghĩa:

Học trò nhỏ hơn mười đứa 
trên sân tập cùng vui chơi. 
Anh ta làm tướng, cầm đao dài. 
Tôi làm lính, vác giáo ngắn.
Comments