Bài 45

đăng 23:30 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:06 9 thg 12, 2013 ]

功課完  放學回

哥哥妹妹 同遊庭中

晚飯後  坐燈前

習國文  後習

Công khóa hoàn, phóng học hồi;

Ca ca muội muội đồng du đình trung.

Vãn phạn hậu tọa đăng tiền;

Tiên tập quốc văn hậu tập toán học.


Dịch nghĩa:

Giờ học xong, tan học về nhà; 
anh trai, em gái cùng chơi trong sân. 
Sau bữa ăn tối, ngồi trước đèn. 
Trước tập quốc văn, sau học toán học.
Ċ
Lỗ Bình Sơn,
23:34 14 thg 7, 2013
Comments