Bài 03

đăng 07:26 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 08:59 2 thg 6, 2013 ]


Thiên

Địa

Nhật

Nguyệt

Từ mới:

[]

Tiān

Thiên

Trời

[]

Địa

Đất

Nhật

Mặt trời, ngày

Yuè

Nguyệt

Mặt trăng, tháng

Comments