Bài 04

đăng 07:37 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 08:57 2 thg 6, 2013 ]

小石

Đại sơn

Tiểu thạch

Từ mới:

Đại

Lớn, rộng

Xiǎo

Tiểu

Nhỏ, bé

Shí

Thạch

Đá

Comments