Bài 05

đăng 07:40 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 08:57 2 thg 6, 2013 ]

父母

男女

Phụ mẫu

Nam nữ

Từ mới:

Phụ

Cha, ba, bố

Mẫu

Mẹ, má

[]

Nán

Nam

Con trai, nam

Nữ

Con gái, nữ

Comments