Bài 06

đăng 07:48 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 08:56 2 thg 6, 2013 ]

二手

Nhất thân

Nhị thủ


Nhất

Nhị

Tam

Tứ

Ngũ


Lục

Thất

Bát

Cửu

Thập
Từ mới:

Shēn

Thân

Mình

Nhất

Số 1

Èr

Nhị

Số 2

[]

Sān

Tam

Số 3

[]

Tứ

Số 4

[]

Ngũ

Số 5

[]

Liù

Lục

Số 6

[]

Thất

Số 7

Bát

Số 8

[丿]

Jiǔ

Cửu

Số 9

Shí

Thập

Số 10

Comments