Bài 09

đăng 08:11 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 20:08 13 thg 6, 2013 ]

Kỷ

Trạo

Oản

Dũng

Bồn

Đao

Xích

Thương

Từ Mới:

Kỷ

Cái bàn nhỏ, ghế

[]

Zhuō

Trạo/Trác

Cái bàn

[]

Ghế dựa

[]

Wǎn

Oản

Cái bát (chén) nhỏ

[]

Tǒng

Dũng

Cái thùng bằng gỗ

[]

Pén

Bồn

Cái chậu

Dāo

Đao

Dao, Đao

尺[尸]

Chǐ

Xích

Thước

槍[木](枪)

Qiāng

Thương

Cây giáo

Comments