Bài 10

đăng 08:14 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 20:07 13 thg 6, 2013 ]

水盂

墨盒

Thủy vu

Mặc hạp

筆架

書包

Bút giá

Thư bao

Từ mới:

[]

Vu

Cái lọ

[]

Mặc

Mực

[]

Hạp

Cái Hộp

[]()

Bút

Cây bút

[]

Jià

Giá

Cái giá

[]

Bāo

Bao

Bao, túi đựng

Comments