Bài 02

đăng 07:19 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 23:10 11 thg 6, 2013 ]


Khuyển

Ngưu

Dương

Sơn

Thủy

Điền
Từ mới:

Shān

San

Núi

Shuǐ

Thủy

Nước, sông

Tián

Điền

Ruộng

Quǎn

Khuyển

Con chó

Niú

Ngưu

Con trâu

Yáng

Dương

Con dê

Comments