Bài 07

đăng 07:55 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 20:11 13 thg 6, 2013 ]

Điểu

Trùng

Ngư

Ngã

Nâm

Tha

Từ mới:

()

Niǎo

Điểu

Chim

[]()

Chóng

Trùng

Côn trùng

()

Ngư

Con Cá

[]

Ngã

Tôi, tao, tớ (ngôi I)

[]

Nâm

Bạn, mầy (ngôi II)

[]

Tha

Anh ta, hắn (ngôi III)

Comments