Bài 13

đăng 08:32 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:54 13 thg 6, 2013 ]

白日

滿地紅

Thanh thiên

Bạch nhật

Mãn địa hồng

Dịch nghĩa: 

Xanh da trời, Trắng mặt trời, Nền đỏ đất

Chú giải: cụm từ này mô tả lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc (tức Đài Loan ngày nay). 
Comments