Bài 14

đăng 08:35 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:48 13 thg 6, 2013 ]

回家

Tán học

hồi gia

青草地

放風箏

thanh thảo địa

phóng phong tranh

Dịch nghĩa: 

Tán học: tan học; hồi gia: về nhà; 
thanh thảo địa: mặt đất đầy cỏ xanh; phóng phong tranh: thả diều giấy

Comments