Bài 15

đăng 08:42 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:46 13 thg 6, 2013 ]

huynh đại

muội tiểu

兄唱歌

妹拍毬

huynh xướng ca

muội phách cầu

Dịch nghĩa:

Huynh đại: Anh trai lớn; muội tiểu: Em gái nhỏ; 
huynh xướng ca: Anh trai hát; muội phách cầu:Em gái đá cầu

Comments