Bài 16

đăng 08:19 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:30 9 thg 12, 2013 ]

Khai song

tảo địa

thức kỷ

ma mặc

chấp bút

tả tự

Dịch nghĩa:

Khai song: mở cửa sổ; tảo địa: quét nhà; 

thức kỷ: lau ghế; 

ma mặc: mài mực; chấp bút: cầm bút;

tả tự: viết chữ