Bài 19

đăng 20:19 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 20:21 13 thg 6, 2013 ]

書一

圖多

字少

Thư nhất bổn

đồ đa

tự thiểu

Dịch nghĩa:

Một cuốn sách mới hình nhiều, chữ ít.
Comments