Bài 27

đăng 20:33 7 thg 7, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 16:23 9 thg 12, 2013 ]

多足  身有

入水  出水能

Hà đa túc, thân hữu tiết;

Nhập thủy năng du, xuất thủy năng khiêu.

Dịch nghĩa:

Con tôm nhiều chân, thân có đốt;
Vào trong nước có thể bơi, ra khỏi nước có thể nhảy.
Comments