Bài 03 - Bắc phong

第 三 課
Đệ Tam Khóa
Bài Số 3

北風

風起 

妹  往看雪

庭前上  一

Bắc Phong
Bắc phong khởi đại tuyết phi,
Huynh dữ muội vãng khán tuyết,
Đình tiền ốc thượng nhất phiến bạch sắc.


Gió Bắc
Gió Bắc nổi lên, tuyết 
lớn rơi (bay).
Anh và em gái đi xem tuyết.
Sân trước và trên mái nhà [tạo thành] một mảng màu trắng