Bài 11 - Tiểu đệ đệ

第 十一 課
Đệ Thập Nhất Khóa
Bài số 11

小弟弟

小弟弟  在母

見姊來  姊姊

弟弟  窗前

Tiểu Đệ Đệ
Tiểu đệ đệ tại mẫu hoài
Kiến tỉ lai, thân thủ hướng tỉ tỉ
Bão đệ đệ, song tiền từ bộ.


Em trai
Em trai đang được bế trong lòng mẹ.
Thấy chị tới, duỗi tay về hướng chị
[Chị] Bế em nhỏ đi thông tả trước cửa sổ.