Bài 12 - Dạ ngọa

第 十二 課 
Đệ Thập Nhị Khóa 
Bài số 12
夜卧

卧有  牀上懸帳

 

在牀中

Dạ Ngọa
Dạ ngọa hữu sàng, sàng thượng huyền trướng.
Chẩm dữ tịch, bị dữ nhục.
Câu tại sàng trung.


Đêm nằm ngủ
Nằm ngủ ban đêm có giường, trên giường treo màn (mùng)
Gối nằm và chiếu, mền và niệm
Tất cả đều ở trong giường.