Bài 15 - Lưỡng Học Sinh

第十五 課 
Đệ Thập Ngũ Khóa 
Bài số 15

兩學生

西鄰  兩學生

一姓  一姓

後  同入學

功課  同還家

Lưỡng Học Sinh
Đông Tây lân, lưỡng học sinh.
Nhất tính Trương, nhất tính Vương.
Tảo xan hậu, đồng nhập học.
Công khóa tất, đồng hoàn gia.


Hai học sinh
Đông và Tây là bạn láng giềng, cả hai là học sinh.
Một họ Trương, một họ Vương
Sau bữa ăn sáng cùng nhau vào lớp học.
Hết giờ học cùng nhau về nhà.