Bài 22 - Thao Trường

第 二十二 課 
Đệ Nhị Thập Nhị Khóa 
Bài số 22 
操場

小学生  操場

分排  同習

先生發令

曰行  曰止則止

Thao Trường
Tiểu học sinh tập thao trường.
Phân bài lưỡng đội, đồng tập thể thao.
Tiên sinh phát lệnh:
Viết hành tắc hành, viết chỉ tắc chỉ.

Khu luyện tập
Học trò tiểu học tụ hội tại khu luyện tập.
Xếp hàng chia thành hai đội, cùng luyện tập thể dục.
Thầy giáo ra lệnh:
Bảo đi thì đi, bảo dừng thì dừng.
Comments