Bài 23 - Ngư Ông

第 二十三 課 
Đệ Nhị Thập Tam Khóa 
Bài số 23 
漁翁

雨將晴  河水

漁翁  鬚眉皆白

披蓑  戴箬帽

同坐岸上  張捕魚

Ngư Ông
Vũ tương tình, hà thủy thanh.
Lưỡng ngư ông, tu my giai bạch.
Phi thoa y, đái nhược mạo.
Đồng tọa ngạn thượng, trương võng bộ ngư.


Ngư ông
Mưa sắp tạnh, nước sông trong.
Hai ông già bắt cá (ngư ông), bộ râu và lông mày đều bạc
Khoác chiếc áo tơi, đội mũ lá cọ
Cùng ngồi trên bờ sông, giăng lưới bắt cá.
Comments