Giai đoạn Xuân Thu và Chiến Quốc (thuộc thời đại Đông Chu) là thời kỳ hoàng kim về sự phát triển tư tưởng triết học của Trung Hoa. Số triết gia và các nhà tư tưởng giai đoạn này thật là đông đảo, người Trung Hoa dùng cụm từ Chư Tử Bách Gia 諸子百家 để gọi chung các bậc hiền triết này. Lúc bấy giờ, các Tử đã cho ra đời hàng loạt danh tác về triết lý, luận thuyết nên gọi là Bách Gia Tranh Minh 百家爭鳴 tức là Trăm nhà đua tranh hay Trăm nhà đua tiếng.

    Trong số đó, Nho Giáo do đức Khổng Tử sáng lập và Đạo Giáo (hay còn gọi là Lão Giáo) do Lão Tử khởi lập có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến đời sống người Trung Hoa nói riêng và người Phương Đông nói chung. Trang này 
gộp các trang con thành trang Nho Đạo và chủ yếu bình dịch các danh tác quan trọng nhất của hai Nhà này. Danh tác Nho Giáo có Tứ Thư và Ngũ Kinh; danh tác của Đạo Giáo, gọi chung là sách Lão Trang, có Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh và Xung Hư Kinh.

    Để tiện cho việc tìm hiểu, trong phần Chư Tử của Trang này là các bài tổng hợp và lược soạn về tiểu sử của các Tử và tóm lược một số trước tác quan trọng khác của mỗi Nhà
.