Thiên 04

đăng 08:31 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 08:35 6 thg 12, 2013 ]

子曰:

「道之不行也, 我知之矣:

知者過之; 愚者不及也

道之不明也, 我知之矣:

賢者過之; 不肖者不及也

人莫不飲食也

鮮能知味也

Tử viết:

“Đạo chi bất hành dã, ngã tri chi hĩ

tri giả quá chi; ngu giả bất cập dã.

Đạo chi bất minh dã, ngã tri chi hĩ

hiền giả quá chi; bất tiếu giả bất cập dã.

Nhân mạc bất ẩm thực dã.

Tiên năng tri vị dã.”

DỊCH NGHĨA:

Khổng Tử nói: “Cái Đạo không thực hành được thì ta đã biết rồi, ấy là do người trí thì thái quá, kẻ ngu thì không theo kịp. Cái Đạo chẳng được người đời hiểu rõ thì ta cũng đã biết rồi, ấy là do người có tài cán thì thái quá, kẻ tầm thường (bất tiếu) thì lại không theo kịp. Giống như người ta không ai mà không ăn uống, nhưng chẳng có người nào biết được mùi vị vậy.


Comments