Thiên 05

đăng 08:32 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 08:36 6 thg 12, 2013 ]

子曰:「道其不行矣夫

Tử viết: “Đạo kì bất hành hĩ phu.”

Khổng Tử nói: “Ôi! cái Đạo kia không thi hành được ở đời”

Comments