Thiên 03

đăng 07:11 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 08:34 6 thg 12, 2013 ]

子曰:

「中庸其至矣乎!

民鮮能久矣

Tử viết:

“Trung dung kì chí hĩ hồ!

dân tiển năng cửu hĩ.”


DỊCH NGHĨA:

Khổng Tử nói: Đạo Trung Dung thật là cao viễn! Đã lâu rồi dân chúng không còn ai có thể làm được.


BÌNH CHÚ:


- Tiển: (Đ) hết, tận

Comments