Thiên 06

đăng 09:10 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 08:36 6 thg 12, 2013 ]

子曰:

「舜其大知也與!

舜好問以好察邇言

隱惡而揚善

執其兩端,用其中於民

其斯以為舜乎!」

Tử viết:

“Thuấn kì đại tri dã dữ!

Thuấn hiếu vấn dĩ hảo sát nhĩ ngôn.

Ẩn ác nhi dương thiện.

Chấp kỳ lưỡng đoan, dụng kỳ trúng ư dân.

Kì tư dĩ vi Thuấn hồ!”

 

DỊCH NGHĨA:

Khổng Tử nói: “Vua Thuấn là bậc đại trí vậy! Thuấn ưa dò hỏi ý kiến của người khác, lựa lấy điều hay xét lại những lời thiển cận; ẩn dấu những lời xấu mà phát huy những lời tốt lành. Nắm giữ cả hai điều đối lập rồi chọn dùng cái đúng cho dân. Chính cái điều ấy đã làm nên Thuấn chăng!