1 - Nho 儒孔子

Khổng Tử

孟子

Mạnh Tử

荀子

Tuân Tử

董仲舒

Đổng Trọng Thư

周敦頤

Chu Đôn Di

朱熹

Chu Hi

王夫之

Vương Phu Chi

陸象山

Lục Tượng Sơn

王陽明

Vương Dương Minh