Thiên 05

đăng 03:39 1 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 11:31 1 thg 6, 2013 ]

1

 

2

 

3

天地不仁,以萬物為芻狗;

聖人不仁,以百姓為芻狗。

天地之間,其猶橐籥乎?

虛而不屈,動而愈出。

多聞數窮,不如守中。

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu;

thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu.

Thiên địa chi gian, kì do thác thược hồ?

Hư nhi bất khuất, động nhi dũ xuất.

Đa văn số cùng, bất như thủ trung.Comments