Thiên 06

đăng 01:30 7 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:13 7 thg 6, 2013 ]

1

2

3

谷神不死,是謂玄牝。

玄牝之門,是謂天地根。

綿綿若存,用之不勤。

Cốc thần bất tử, thị vị huyền tẫn.

Huyền tẫn chi môn, thị vị thiên địa căn.

Miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần.Comments